Limburg na Corona

Ga verder

Het advies van
Taskforce BEST

Ben je benieuwd naar alle adviezen en bevindingen van Taskforce BEST? Bekijk hier de talkshow van 8 oktober terug of lees het gehele advies in het onderstaande document. Raadpleeg de samenvatting voor een kort overzicht van alle adviezen.

Taskforce BEST, hoe verder in Limburg na corona

De coronacrisis heeft verstrekkende gevolgen. Niet alleen voor onze gezondheid, maar ook voor het hele maatschappelijke leven. Het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg zet zich in om de schade van de coronacrisis te beperken en om bij te dragen aan herstellende bewegingen.

Daarom heeft het college een Brede Economisch Sociale Taskforce (BEST) ingesteld. Deze Taskforce is op 1 juli gestart en zal op 8 oktober advies uitbrengen. Dit advies bestaat uit een perspectief op de toekomst voor de Limburgse samenleving: hoe verder na de coronacrisis?

Prof. Dr. Rianne Letschert, rector magnificus van Universiteit Maastricht zit de BEST voor. De leden vertegenwoordigen verschillende sectoren. Burgemeester Petra Dassen van Kerkrade en wethouder Martijn van den Heuvel uit Weert vertegenwoordigen het openbaar bestuur, Nicolle van Lith cultuur, Maaike Head sport en zorg, Clemens van Blitterswijk de medische zorg en Bart Temme de Sociale Agenda. Ronald Goedmakers, Feike Sijbesma en Manuel Stoffels zijn de leden voor economie en arbeidsmarkt. Deze leden zijn gekozen op grond van hun expertise en hun onafhankelijke manier van denken. Het lidmaatschap van de Taskforce is onbezoldigd.

L1 in gesprek met voorzitter Rianne Letschert over de opdracht van BEST

Voorzitter Rianne Letschert gaf in juli een interview aan L1 waarin zij de opdracht van de Taskforce uitlegt.

Interviews

Op deze website zullen we in de komende tijd interviews laten zien met de leden van de Taskforce. Interviewer/presentator Sander Kleikers gaat met de leden in gesprek over hun ervaringen en ideeën tijdens de coronacrisis en hun aanbevelingen om de schade te beperken en Limburg verder te helpen.

Manuel Stoffels 35:03

‘Zet de mens centraal’. Voor UWV-regiomanager Manuel Stoffels is dat de belangrijkste aanbeveling voor Limburg na corona. In dit interview deelt Manuel zijn overtuigingen.

Ronald Goedmakers 34:34

In dit gesprek blikken we terug op corona met Ronald Goedmakers, CEO van Vebego. Hij ziet vooral veel kansen in deze toch moeilijke tijd: duurzaamheid, aandacht voor de zorg én hygiëne, en de nieuwe transformatie.

Petra Dassen 24:28

In de coronatijd heeft Petra Dassen als burgemeester veel gesproken met verschillende doelgroepen in Kerkrade en omgeving. In dit interview deelt ze haar bevindingen, adviezen en gedachten.

Clemens van Blitterswijk 21:33

Clemens van Blitterswijk is universiteitshoogleraar, ondernemer en wetenschapper, gespecialiseerd in weefsel-herstel. Hij is van Twente naar Maastricht verhuisd en ziet voor Limburg veel kansen, die de Limburger zelf mogelijk niet goed meer ziet.

Nicolle van Lith 23:46

Nicolle van Lith heeft een adviesbureau voor Culturele Vraagstukken en gelooft in een nieuwe toekomst voor de sector. In dit interview deelt ze haar visie; “Ik wil graag optimistisch kijken in deze tijd en er waar mogelijk sterker uitkomen.”

Martijn van den Heuvel 16:22

Martijn van den Heuvel is wethouder en loco-burgemeester van de gemeente Weert. Corona was en is een zware tijd voor veel mensen om gezondheidsredenen of economische aspecten. Tegelijkertijd moeten we de versnelling die corona heeft gebracht benutten.

Bart Temme 23:54

Bart Temme uit Heerlen is ondernemer en bedrijfsconsultant. Daarnaast heeft hij jarenlang jeugd- en jongerenwerk in de culturele sector gedaan in Parkstad. Bart vindt dat Limburg na Corona wat meer trots mag uitstralen, ook om jongeren hier te houden. “Deze regio heeft veel te bieden.”

Maaike Head 24:24

Maaike Head is chirurg in opleiding bij Zuyderland en tevens voormalig langebaanschaatster en roeister. Ze vindt het van belang dat gezond leven nog beter op de agenda komt. ‘Met bewust gezond leven kunnen we niet vroeg genoeg beginnen, dat gaat ons zoveel ellende en ook kosten besparen. Daar ligt een taak in de opvoeding, maar ook in het onderwijs.’

Rianne Letschert 27:09

Rianne is rector magnificus van de Universiteit Maastricht en lid van het College van Bestuur. Ze doet nadrukkelijk een oproep op de Limburgse samenleving om mee te denken en tips te geven. ‘Het is een uitdagende taak waarin we samen werken aan een inspirerend en veelomvattend advies, dat op onderdelen toch ook heel concreet zal zijn’.

Reportages

De Taskforce stelt voor haar advies aan de Limburgse samenleving de input van de Limburgers zeer op prijs. Daarom gingen we kris-kras door de provincie op zoek naar verschillende verhalen, ideeën en adviezen van verschillende Limburgers.

Leden Taskforce

De Taskforce zal rond 1 oktober met een advies komen over het perspectief en de mogelijkheden voor Limburg voor de lange(re) termijn. Bij de samenstelling is gestreefd naar een zo divers mogelijke groep. Gezocht is naar vertegenwoordigers uit de sectoren industrie / bedrijfsleven / (digitale) dienstverlening, onderwijs, openbaar bestuur, cultuur, sport en/of zorg. Ook is gekeken naar de verhouding man/vrouw en leeftijdsopbouw.

De Taskforce bestaat uit vier vrouwen en zes mannen. Dat zijn:

Rianne Letschert

Voorzitter Taskforce

Professor Rianne Letschert is rector magnificus van de Universiteit Maastricht en lid van het College van Bestuur. Ze is tevens voorzitter van de begeleidingscommissie van het Sociaal Cultureel Planbureau. In de Taskforce vertegenwoordigt zij de sector Onderwijs en Bestuur.

Als universiteitsbestuurder heeft ze een belangrijke opdracht om bijna 20.000 studenten en ruim 4.000 medewerkers corona-proof te laten studeren en werken. Als BEST-voorzitter leidt ze de Taskforce met daarin de 10 leden vanuit verschillende geledingen in de Limburgse samenleving, maar doet ze ook nadrukkelijk een oproep aan de Limburgse samenleving om mee te denken en tips te geven. 'Het is een uitdagende taak waarin we samen werken aan een inspirerend en veelomvattend advies, dat op onderdelen toch ook heel concreet zal zijn'.

Clemens van Blitterswijk

Medische Zorg

Professor Clemens van Blitterswijk is Universiteitshoogleraar van de Faculty Health, Medicine and Life Sciences en is gespecialiseerd in biotechnologie en weefselherstel. Hij is enkele jaren geleden met zijn team van Twente naar Maastricht verhuisd en ziet voor Limburg veel kansen, die de Limburger zelf mogelijk niet goed meer ziet. In de Taskforce vertegenwoordigt hij de sector Medische Zorg.

'Limburg moet zich in de komende jaren nog meer gaan richten op de kennisindustrie. Dat gebeurt nu al, maar mag nog intensiever. Daar liggen grote kansen. Het is een mooie provincie met een fantastische ligging, omgeven door internationale kenniscentra in Aken, Luik of Leuven. Het is een aantrekkelijke regio om internationaal talent binnen te halen. En die kennis wordt dan vertaald in nieuwe maak-industrie en dat zorgt voor veel werk. Daarnaast blijft Limburg een rijke toeristische en agrarische regio, met nog volop ontwikkelkansen' .

Petra Dassen

Openbaar Bestuur

Petra Dassen is burgemeester van Kerkrade. In de Taskforce vertegenwoordigt zij de sector Openbaar Bestuur.

In de coronatijd heeft Petra Dassen als burgemeester veel gesproken met verschillende doelgroepen in Kerkrade en omgeving. Zo zag ze dat het actieve verenigingsleven in het gedrang kwam, de horeca het moeilijk kreeg, MKB en de cultuursector onder druk kwamen te staan en raakte het haar persoonlijk dat de ouderen dreigden te vereenzamen. Tegelijkertijd heeft corona er ook voor gezorgd dat mensen meer op elkaar zijn gaan letten en hoopt de dat dit behouden blijft.

Petra Dassen heeft adviezen voor het openbaar bestuur: "Blijf in contact met je inwoners, organisaties en bedrijven, zeker ook met jongeren en hun nieuwe eigen communicatiemiddelen". Ze hoopt dat Limburg sectoren verder ontwikkelt waarin de provincie excelleert. Denk hierbij aan Life Sciences en de Brightlands Campussen. Persoonlijk roept Petra Dassen ook op tot zelfreflectie. Hoe sta jij in het even? Reis je veel? Beweeg je genoeg? Eet je gezond? Kijk je om naar de ander? Sta je open voor een andere mening?

Deze en andere gedachten, suggesties en vragen zie je in het gesprek dat Sander Kleikers met Petra Dassen had, lid van de Taskforce namens de sector Openbaar Bestuur.

Ronald Goedmakers

Economie en Arbeidsmarkt

Ronald Goedmakers is CEO van Vebego International, een Limburgs familiebedrijf en met 34.000 werknemers een van de grootste schoonmaak- en thuiszorgbedrijven van Nederland. In de Taskforce vertegenwoordigt hij de sector Economie en Arbeidsmarkt.

'Duurzaamheid, aandacht voor de zorg én hygiëne, en de nieuwe transformatie. Waar zijn we in Limburg goed in en waar niet. Versterk dat eerste en durf dat laatste los te laten'. Ronald Goedmakers is CEO van Vebego. Met 34.000 medewerkers een van de grootste facilitaire en dienst- en zorgverleners van het land. In dit gesprek blikt hij terug op corona, en ziet hij vooral veel kansen in deze toch moeilijke tijd.

Maaike Head

Medische Zorg en Sport

Maaike Head is chirurg in opleiding in het Zuyderland Ziekenhuis. Ze is tevens voormalig langebaanschaatster en roeister. Head werd in Rio 2014 Olympisch kampioen. In de Taskforce vertegenwoordigt zij de sector Medische Zorg en Sport.

Ze heeft in de coronacrisis ook op de Intensive Care gewerkt om corona-patienten bij te staan. 'Ik kreeg een beetje jeuk van het applaus voor de zorg. Wij deden allemaal gewoon ons werk. Veel liever zie ik dat het hardwerkende verpleegkundig personeel beter wordt beloond en gewaardeerd. Maar dat valt nu fors tegen'. Maaike Head vindt het (zeker als oud-sporter) van belang dat gezond leven nog beter op de agenda komt. 'Met bewust gezond leven (eten en bewegen) kunnen we niet vroeg genoeg beginnen, dat gaat ons zoveel ellende en ook kosten besparen. Daar ligt een taak in de opvoeding, maar ook in het onderwijs. En als de lokale en regionale overheden daar een rol in kunnen hebben, om dat verder te stimuleren, dan ben ik daar zeer voor'.

Martijn van den Heuvel

Openbaar Bestuur

Martijn van den Heuvel is wethouder en loco-burgemeester van de gemeente Weert. Hij zit al in een vergelijkbare Taskforce voor Midden-Limburg. Als wethouder is hij oa verantwoordelijk voor economie en arbeidsmarkt. De gemeente Weert heeft sterke connecties met Oost-Brabant, waar Brainport met bijvoorbeeld ASML een belangrijke banenmotor is. 'Die kennisindustrie is voor deze regio heel belangrijk, en dat geldt voor Limburg ook. Daar moeten we op inzetten. Corona was en is een zware tijd voor veel mensen om gezondheidsredenen (Martijn werd zelf voor de derde keer vader in april) of economische aspecten (hij had veel contact met ondernemers in de regio). Tegelijkertijd moeten we de versnelling die corona heeft gebracht benutten. Denk aan digitalisering, samenwerking of herijking van je organisatie. Dat moesten we zelfs binnen de gemeente ook, toen we ineens van de jaarlijkse 14 naar 800 hulp-aanvragen van ondernemers gingen'.

Nicolle van Lith

Cultuur

Nicolle van Lith is eigenaar van Cultuurslagers, een adviesbureau voor culturele vraagstukken en zakelijk leider van Sally Dansgezelschap Maastricht. In de Taskforce vertegenwoordigt zij de sector Cultuur.

"Wij, als cultuursector, zijn het verplicht om mensen te blijven verwonderen. Dat doen we al eeuwenlang. Daarom zijn we, denk ik, ook in staat om te innoveren". Nicolle van Lith gelooft in een nieuwe toekomst voor de sector. "Er zijn harde klappen gevallen en die zullen ook nog vallen. Tegelijkertijd liggen er ook kansen. Met digitalisering kan je een groter publiek bereiken dan enkel je eigen theater. En de sector zal meer 'de straat op gaan'. Ik wil graag optimistisch kijken in deze tijd en er waar mogelijk sterker uit te komen".

Feike Sijbesma

Economie en Industrie

Feike Sijbesma is momenteel Corona-gezant van Nederland en voormalig bestuursvoorzitter van Royal DSM. In de Taskforce vertegenwoordigt hij de sector Economie en Industrie.

Manuel Stoffels

Arbeidsmarkt

Manuel Stoffels is regiomanager UWV Zuid-Limburg en arbeidsmarkt-specialist. In de Taskforce vertegenwoordigt hij de sector Arbeidsmarkt.

'Zet de mens centraal'. Voor UWV-regiomanager Manuel Stoffels is dat de belangrijkste aanbeveling voor Limburg na Corona. Manuel is ervan overtuigd dat we veel meer moeten nadenken over wat we willen in het leven, hoe we dat willen en welke belastbaarheid daar aan vast hangt. Waar krijg je energie van en waarvan niet. Limburg zou bovendien meer met de borst vooruit moeten lopen en afstand nemen van een Calimero-gevoel. Er is een wereld te winnen, met een nieuwe mensgerichte visie.

Bart Temme

Dienstverlening en Sociale Agenda

Bart Temme is ondernemer en specialist in de digitale dienstverlening. Daarnaast heeft hij jarenlang jeugd- en jongerenwerk in de culturele sector gedaan in Parkstad. In de Taskforce vertegenwoordigt hij de sector Dienstverlening en Sociale Agenda.

'Het feit dat jongeren in deze coronacrisis als grote besmetters worden weggezet, vind ik niet terecht. Ouderen negeren de 1,5 meter samenleving ook regelmatig. We moeten ook wat meer begrip voor elkaar hebben. Jongeren trekken er natuurlijk graag op uit, kijk hoe je zelf was toen je tiener was. Ik denk wel dat het goed is om jongeren goed te informeren over de corona-risico's. Dat zou enkel met influencers kunnen, die daar ook echt in geloven. Daar willen jongeren wel naar luisteren, dat zijn rolmodellen'.

Bart vindt dat Limburg na Corona wat meer trots mag uitstralen, ook om jongeren hier te houden.
'Deze regio heeft veel te bieden. Wie wil er nu op 30 vierkante meter in Amsterdam wonen, waar iedereen al actief is? Terwijl je hier een ruime speeltuin hebt, met een mooi landschap eromheen. Geen Calimero-gevoel, maar trots. Deze regio heeft veel te bieden, al moeten we blijven werken aan uitdagende carriere-kansen'.

Contact

Heb je een idee, een vraag of gewoon een suggestie, schroom dan niet en neem via het onderstaande formulier contact met ons op. Hopelijk tot snel!